L'ENTREVISTA DE L'ALMANAC

21 Diciembre 2014L'entrevista completa de l'Amanac Hivern 2014-2015

Amb Josep Altayó i Agustí, Director General de L'Agrícola Regional SA i Central de Reserves de Montserrat SAU, empreses que gestionen i comercialitzen el recinte del Santuari de Montserrat.

-Sou una muntanya compartida físicament per 3 comarques i sentimentalment per tota Catalunya; des de fa molt temps destineu molts esforços al turisme i us heu convertit en un referent turístic  conegut mundialment; com veus la possibilitat de col·laborar en el procés iniciat per fer del Bages una destinació turística ben estructurada, sostenible i en definitiva amb les avantatges i mitjans del segle XXI?

Montserrat des de fa molt de temps, sempre ha tingut una actitud molt propera al territori i sempre ha  volgut col·laborar en aquelles iniciatives que el territori ha proposat. Cal dir que moltes d’elles sempre han sigut  propostes organitzades o sota el lideratge de institucions públiques. Montserrat sempre ha trobat a faltar més participació per part de la societat civil i dels empresaris. El procés iniciat per Bages Impuls és una oportunitat que va en aquesta línia.  Estem convençuts que sense un coneixement i un sentiment de pertinença i estimació al territori, és molt difícil desenvolupar una destinació turística. Montserrat vol ajudar i col·laborar en tot el que pugui per fer possible que el Bages i tot el territori entorn a la Muntanya  sigui una destinació turística del segle XXI.

-Com definiries el pack experiència Viu el Bages, presentat recentment?

El  pack “Viu el Bages” per nosaltres és un producte en el que hi creiem i que esperem que tingui molt d’èxit i per tant continuïtat en el temps. En primer lloc, perquè l’oferta del pack és una oferta de qualitat, consolidada i molt atractiva, Cardona, Món Sant Benet, El canal de la Sèquia i Montserrat. En segon lloc, perquè és un producte que permet descobrir una comarca molt desconeguda per molts catalans i també per molts bagencs. Per últim, perquè és un exemple de que és possible tirar endavant projectes, crear producte turístic atractius, la col·laboració entre empreses i institucions, si hi ha objectius clars i ganes de fer coses. El producte "Viu el Bages" ha permès a Montserrat, a més, ser més present en el territori i poder col·laborar i establir unes relacions comercials i personals amb empresaris i empreses del Bages.

-El dia 3 de desembre es va celebrar la 1ª Nit del Turisme al Bages, la resposta va ser fantàstica; com veus la seva continuïtat en el temps?

Per nosaltres la continuïtat està garantida. La primera Nit del Turisme va ser una oportunitat de fer visible la col·laboració entre les diferents institucions, la societat civil i els empresaris que volen treballar en el Turisme i convertir el Bages en una destinació turística de qualitat. La relació entre els 4 establiments de  “Viu el Bages" i les ganes de continuar amb aquesta línia de treball, és la millor garantia de la seva continuïtat.

-Segons el teu parer, què fa, o pot fer, atractiu el nostre territori per què els potencials visitants/turistes tinguin interès per escollir-nos?

Jo crec que el Bages ja té unes icones que són una referència en el món turístic i que per si soles atrauen molts visitants. Per una altre part, el territori  disposa de molts altres atractius; Un nombre important de cellers amb una voluntat d’apostar per l’Enoturisme; el geoparc és també una gran oportunitat de futur; la gastronomia és un dels altres aspectes importants i la comarca també té referents de primer nivell: Manresa, el Camí Ignasià, la Sèquia, el senderisme, etc., són, sens dubte, atractius molt importants que poden fer del Bages una comarca turística.

Moltes gràcies. Salutacions! I Bones Festes!